COLOR THEME


BACKGROUND TEXTURE


سفارش از طریق اینترنت انجام شده و پرداخت هزینه پس از مشاهده و تائید طرح توسط شما انجانم خواهد گرفت

مراحل انجام سفارش
  • ابتدا اندازه های طرح را روی کاغذ بنویسید یا یک پلان ساده از نمای بالا تهیه نمایید
  • سپس تصویر آن را از طریق ایمیل برای ما ارسال نمائید.(hojjat.naghash@gmail.com)
  • با یک تماس ارسال سفارش را کامل نمائید (09358381563)
  • پس از آماده شدن طرح اولیه فایل مربوطه برای شما فرستاده می شود تا در صورت نیاز اصلاحات و تغییرت انجام شود
  • پس از تائید نهایی از سوی شما و تسویه حساب مبلغ مورد نظر تمتمی فایل های پروژه برای شما ارسال می گردد
  •